تشکیل کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی ثبت احوال استان کرمان

حضور مدیر کل در مراسم ختم مرحوم قتلوزاده پدر دو شهید گرانقدر
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۶
حضور مدیرکل ثبت احوال استان در دومین کنگره بین المللی پیامبر اعظم (ص)
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶

تشکیل کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی ثبت احوال استان کرمان

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان کرمان، روز یکشنبه ۳ اردیبهشت ماه جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی ثبت احوال استان کرمان با حضور حسین زین الصالحین مدیرکل و سایر اعضاء برگزار گردید.
ابتدا دستور کار جلسه با محوریت شناسایی واحدها، وظایف و فعالیت های قابل واگذاری به فعالان بخش خصوصی و همچنین ساماندهی کمیته های تخصصی کارگروه ها توسط دبیر جلسه قرائت گردید.
سپس در خصوص واگذاری واحدهای عملیاتی به شبکه های بخش خصوصی و اجرای برنامه توانمد سازی بخش غیردولتی بحث و تبادل نظر شد.
در ادامه حسین زین الصالحین مدیرکل با مهم دانستن نقش و جایگاه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی گفت: در این کمیته موانع و راهبردها بایستی دیده شوند و تدابیر لازم در جهت تحقق اهداف و رفع موانع اتخاذ گردد.
ایشان اظهار داشت: سلامت کاری، برنامه ریزی جهت پیشگیری از تخلف، آموزش و آگاه سازی دفاتر پیشخوان دولت ارائه دهنده خدمات ثبت احوال باید از اولویتهای ستاد استان باشد تا بتوان سیاست های کاری اداره کل بویژه در تحقق سهمیه صدور شناسنامه مکانیزه و کارت هوشمند ملی را با استفاده از ظرفیت دفاتر محقق نمود.
در پایان تصمیماتی در راستای تدوین برنامه توانمندسازی بخش غیردولتی اتخاذ گردید.

Powered by WPeMatico

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.