حضور مدیرکل در کمیسیون پیشگیری و مقابله با جعل اسناد رسمی استان

به گزارش روابط عمومی، عصر یکشنبه سوم دیماه، حسین زین الصالحین مدیرکل به اتفاق کارشناسان ثبت احوال در کمیسیون پیشگیری و مقابله با جعل اسناد رسمی استان که به ریاست علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان برگزار گردید شرکت نمودند.
حسین زین الصالحین در این نشست به بیان اهمیت و حساسیت مدارک هویتی پرداخت و گفت: سازمان ثبت احوال کشور در راستای مقابله با جعل اسناد هویتی اقدام به صدور شناسنامه مکانیزه و کارت هوشمند ملی با ضریب امنیتی بالا نموده است.
مدیر کل در این جلسه به ارائه گزارش تصویری از ویژگی های امنیتی کارت هوشمند ملی و شناسنامه مکانیزه پرداخت.
ایشان در پایان خواستار کاربردی شدن کارت هوشمند ملی در استان بویژه در سیستم های دستگاه های اجرایی شدند.
در پایان این جلسه با تاکید علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان مصوب گردید از سال آینده کلیه خدمات سازمان ها و دستگاه هایی که منافع اقتصادی دارند، فقط از طریق کارت هوشمند ملی ارائه شود.

Powered by WPeMatico

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.